BetonImage systém designových pohledových stěrek

systém designových
pohledových stěrek

Ardex - tvoří pevné vazby

Příprava podkladu

Systém BETONIMAGE lze úspěšně aplikovat prakticky na všechny běžné stavební podklady. Před samotnou aplikací je pro dosažení požadovaného dekorativního efektu zásadní, podklad správně připravit. Příprava podkladu přímo ovlivňuje výsledný vzhled techniky i možnost zpracovatelnosti jednotlivých materiálů. Stávající podklad musí být pevný, zbavený prachu, nečistot a separačních materiálů. Nesoudržné, elastické, nepevně držící nátěry či vrstvy musí být odstraněny.

Od typu podkladu závisí i použití penetrace nebo kontaktního můstku. ARDEX doporučuje rychlý multifunkční penetrační nátěr ARDEX P4, pro nasákavé podklady se doporučuje adhezní můstek ARDEX P51.

Důležitým aspektem pro dokonalý finální vzhled designové betonové stěrky je i rovinatost podkladu. Ta do velké míry ovlivňuje rovinnost samotné finální povrchové úpravy. Pro vyrovnávku doporučujeme materiál ARDEX R1 nebo ARDEX X77 S.

priprava.png
priprava_podkladu.png